Cím: 1144 Budapest, Gvadányi u. 40-42.
Tel./Fax: 06-1-364-3216

OM azonosító: 034550

Fenntartó: Budapest Főváros XIV. kerület
Zugló Önkormányzata

Bemutatkozás

Óvodánk elhelyezkedése

Az 1973-ban épült Narancs óvoda a kertes házak, a lakótelep és az újonnan épült lakóparkok találkozási pontján, távolabb a forgalmas főutaktól, a Rákos patak partján helyezkedik el. Nevét a színéről kapta 37 éve, mint sok más közeli óvoda. Kétszintes, hat csoportos épület, tornateremmel. A gyermekcsoportok kialakítása életkor szerint történik, de vegyes életkorú csoportunk is üzemel, és előfordul négy évig együtt járó csoport is. Csoportszobáink tágasak, esztétikusak, jól felszereltek. Udvarunk nagy fákkal, sok füves és gumitéglával borított játszórésszel, mászókával, homokozóval várja a leendő Narancs ovisokat.

Nevelő közösségünk

Legfontosabb alapelvünk a gyermek érzelmi biztonságának, jó közérzetének biztosítása. Igyekszünk megfelelni a mai kor kihívásainak, erősítjük mindazt, ami az életet szolgálja és elutasítjuk mindazt, ami nem motivál a jóra. Óvodánk szakmai színvonalát emeli az is, hogy a főiskolát végzett óvodapedagógusainknak több diplomája, tanfolyami végzettsége is van (úgymint tanítói, drámapedagógusi, zeneterápia, néptánc-oktatói, báb, fejlesztőpedagógus, közoktatás-vezetői). Az óvodapedagógusok munkáját gyermekszerető, gyakorlott dajkák segítik, illetve logopédus, gyógy-testnevelő és pszichológus is segíti a rászoruló gyermekek fejlesztését.

Nevelési filozófiánk, programunk sajátosságai

Az óvoda nevelőtestülete – az Országos Alapprogramnak megfeleltetve – helyi nevelési programot készített. Nevelési célkitűzésünk középpontjában a 3-7 éves gyermekek természetes fejlődését figyelembe vevő testi, lelki, szellemi, erkölcsi fejlesztés az egészséges környezet, életmód igényének alakítása áll. Nevelésünk során a szülőkkel együttműködve azon munkálkodunk, hogy a hagyományos értékek kínálatával tudatosítsuk az együttélés egyetemes emberi normáit. Nevelésfilozófiánkban fokozottan érvényesül a gyermekvédelem, a közösségi nevelésen belüli egyéni bánásmód és a zökkenő-mentesebb átmenetek segítése, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése.

„Narancs Programunkban” az óvodai tevékenységformák közül kiemelt szerepet kap a gyermek legfontosabb tevékenysége, a játék, és az ezen keresztül történő fejlesztés, ismeretnyújtás.

Fokozottan foglalkozunk az irodalmi – művészeti neveléssel. Az irodalmi ízlés alakítása, az értékes mesék, népmesék, versek, népköltések tudatos kiválasztásával, sokoldalú, gyermek-közeli feldolgozásával történik. Óvodánkba meghívunk előadókat, társulatokat, nagyobbakkal színházba járunk rendszeresen.

Nagy hangsúlyt fektetünk a mozgásigény kielégítésére, a mozgásfejlesztésre. Óvodánk udvara, tornatermünk felszereltsége, a csoportszobák mozgásfejlesztő játékai az óvodapedagógusok ez irányú eredményes pályázatainak mutatója.

Óvodánk megismerésére lehetőséget biztosítunk tavasszal, a leendő ovisainknak rendezett több alkalmas játszóházzal, illetve az évente hagyományosan megrendezett „Narancs-napok” (nyílt napok) alkalmával. Az időpontról telefonon adunk tájékoztatást az érdeklődőknek.

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az óvodai intézmény bemutató feltöltésre került a zuglo.hu felületére.

Elérhető az alábbi linken: https://www.zuglo.hu/ovodak/

Minden intézmény bemutatkozó anyaga a saját intézményi adatnál tölthető le, így könnyebben rákereshetnek az adott intézményre vonatkozó információkra.

A kerületi óvodai nyílt napok összesítő táblázata is feltöltésre került Zugló honlapján.

Az alábbi linken elérhető: https://www.zuglo.hu/humanszolgaltatasi-osztaly/